Szegedi Rendészeti Szakgimnázium


Csapatszolgálat, tömegkezelés

Vörös Tibor r. alezredes

A képre kattintva elérhető a cikkhez tartozó galéria

A szakgimnázium I. éves tanulói, a Készenléti Rendőrség szakoktatóinak irányításával negyven órás intenzív csapatszolgálati felkészítésen vettek részt.
A tantervi képzésre épülően, a bemutató foglalkozások alapján az állomány megismerte, gyakorolta és elsajátította az alegység szintű munkához szükséges fegyelmezett, alakias szolgálati fellépés módját. Kiemelt figyelmet kapott a gyors, pontos, magabiztos reagálás, illetve feladatok szakszerű végrehajtása. Folyamatosan használták és alkalmazták a rendszeresített technikai eszközöket, védőfelszereléseket.
A gyakorlatok komplex lefolytatása alkalmával a szakasz- és rajparancsnoki állomány a tervező és szervező feladatait önállóan hajtotta végre, amely alapján a tömegkezelési eljárások taktikai alkalmazása megfelelő minősítést kapott.
A Rendőrség minden esetben csak a törvény által biztosított lehetőségekkel élve folytatja le az eljárásokat. Feladatát úgy látja el, hogy első helyen az embert és az általa létrehozott értékeket tartja relevánsnak.


„A rendőrség védelmet nyújt az élet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető vagy sértő cselekményekkel szemben, felvilágosítást és segítséget ad a rászorulóknak. A rendőrség tiszteletben tartja és védelmezi az emberi méltóságot, óvja az ember jogait.”
1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről 2.§ (1) bek.